Dạy con thông minh sớm

08-06-17 10:30

Thấy các bà mẹ ham hố dạy con theo phương pháp Glenn Doman quá nên mình viết vài dòng phân tích và cảm nhận của mình.