PHP 7 có gì mới?

08-06-17 10:00 Bùi Huỳnh Hưng

Chúng ta cùng xem PHP 7 có gì mới nhé. Có nên nâng cấp lên PHP 7 không?

PHP 7 có gì mới?

1. Core Zend Engine hoàn toàn mới

Zend engine (không phải là Zend Framework nhé) là engine thực thi mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ C để thông dịch ngôn ngữ PHP. PHP 6.x trở về trước sử dụng Zend Engine II tăng cường chức năng của engine ban đầu, bổ sung thêm một mô hình đối tượng mở rộng và nâng cao hiệu suất thực thi đáng kể cho ngôn ngữ này. Đối với PHP 7, nó sử dụng một engine mới hoàn toàn có tên là PHP#NG (Next Generation).

2. Tốc độ nhanh hơn 2 lần

Ưu điểm dễ nhận biết của engine mới PHPNG là ở chỗ hiệu suất được cải thiện đáng kể. Đội ngũ của PHPNG đã tái cấu trúc Zend Engine, tối ưu hóa bộ nhớ và bổ sung thêm một bộ biên dịch just in time (JIT) cho phép biên dịch vào thời điểm chạy chứ không phải trước khi thực hiện. Với việc sử dụng PHP7, code của bạn sẽ thực thi nhanh hơn và nhẹ hơn do đó với cùng lượng user truy cập sẽ cần máy chủ có cấu hình thấp hơn so với PHP cũ.

3. Quản lý lỗi dễ dàng hơn

Việc kiểm soát và có khả năng bắt các fatal error chưa bao giờ dễ dàng đối với các lập trình viên PHP. Engine Exceptions mới sẽ cho phép bạn thay thế những loại lỗi này với các ngoại lệ (exceptions). Nếu ngoại lệ không bắt được thì PHP7 sẽ tiếp tục trả về các fatal error giống như các phiên bản trước. Các đối tượng Engine Exception mới không mở rộng Exception Base Class. Điều này đảm bảo khả năng tương thích ngược và các kết quả từ hai kiểu exception khác nhau trong việc quản lý lỗi: truyền thống và exceptions. Để cho các lập trình viên có thể bắt được cả 2, PHP7 thêm một parent class mới có tên là BaseException.

Gravatar

Hưng là Hưng. Hưng thích thì Hưng viết blog thôi.

1 Comments:

Add a comment

Comments

good research paper research paper write research paper http://researchpaper.store - a research paper
Written on Mon, 26 Feb 2018 17:52:51 by Buying Essays Online