PHP 7 có gì mới?

08-06-17 10:00

Chúng ta cùng xem PHP 7 có gì mới nhé. Có nên nâng cấp lên PHP 7 không?